Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 200 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti:

Ilona Picmausová
se sídlem U letenského sadu 1294/6, Praha 7
IČ: 87003708, DIČ: CZ7957242689
(dále jen "prodávající")
 

upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující"), prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce eshop.bioletna.cz (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.

 

2. Uživatelský účet

2.1.   Zboží lze z webového rozhraní obchodu objednávat přímo nebo na základě registrace, která kupujícímu umožní vstupovat na svůj uživatelský účet.

2.2.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.3.   Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

2.4.   Při registraci, stejně jako při každé objednávce zboží, je kupující povinen uvádět pravdivé údaje.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.   Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen stran tohoto zboží kupní smlouvu uzavřít.

3.2.   Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu.

3.3.   Pro objednání zboží musí kupující na webovém rozhraní obchodu vyplnit objednávkový formulář, kde nalezne veškeré informace o nákladech spojených s doručením zboží.

3.4.   Kupující objednávku odesílá kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku zavazující k platbě". Obdržení objednávky prodávající potvrzuje kupujícímu elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením tohoto potvrzení.

 

4. Platební podmínky

4.1.   Cenu objednaného zboží a náklady spojené s jeho přepravou a doručením může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího
  • v hotovosti nebo platební kartou v místě a čase doručení

4.2.   V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě úhrady platební kartou je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

5.2.   V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě musí kupující prodávajícímu zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li od kupní smlouvy kupující, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

5.4.   Nárok na úhradu případné škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. Přeprava a doručení zboží

6.1.   Přepravu a doručení objednaného zboží zajišťuje výhradně prodávající.

6.2.   Objednané zboží se doručuje výhradně pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou.

6.3.   Objednané zboží lze doručit výhradně do těchto pražských čtvrtí: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Hradčany, Josefov, Karlín, Libeň, Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Střešovice, Vinohrady a Vyšehrad.

6.4.   Objednané zboží lze doručit až po telefonické dohodě smluvních stran o přibližném času doručení. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit lhůtu tohoto doručení až na dva (2) pracovní dny od uzavření kupní smlouvy.

6.5.   Cena za dopravu objednaného zboží činí 180,--Kč, v případě objednávky nad 1.200,--Kč se dopravné neúčtuje.

 

7. Práva z vadného plnění (reklamace)

7.1.   Práva a povinnosti týkající se práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejm. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2.   Prodávající odpovídá za to, že objednané zboží nemá žádné zjevné vady a dále, že toto zboží:

  • má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, nebo které lze s ohledem na jeho povahu očekávat
  • je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů ČR

7.3.   Práva z vadného plnění lze uplatňovat výhradně na adrese provozovny prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví objednaného zboží až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

8.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2.

 

9. Kontaktní údaje prodávajícího (adresa provozovny)

Bio Letná
Milady Horákové 462/22
170 00  Praha 7

 

+420 603 966 580

 

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. prosince 2022.